<center> Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.mm.pl/~mprobert">http://www.mm.pl/~mprobert</a> </center>